Stenestads

Biblioteksförening

 
 

Stenestads Biblioteksförening,

  1. Är en ideell förening som bildades den 27 nov. 1992 för att bevara den gamla skolsalen som biblioteksfilial och allmän samlingslokal för Stenestadborna.

  2. I och med en fortlöpande sammanslagning inom kommunal och kyrklig förvaltning tror vi att föreningens roll som kultur- och traditionsbevarare för Stenestadorten blir allt viktigare.

  3. Föreningen med Karin Bengtsson (ordf.), Per Andersson, Sol-Britt Svantesson, Bo Jakobsson, Inga Hedberg, Gunnar Danielsson, Kristina Nilsson och Göte Hilding i styrelsen, hedrades med Svalövs kommuns kulturpris år 2006.

Förutom att hålla biblioteket öppet för lån av böcker varje helgfri torsdag mellan 18.30 och 20.00 så ser föreningen till att lokalen kan hyras för sammanträden, andra offentliga sammankomster samt för medlemmars och - i mån av tid - även icke - medlemmars privata tillställningar. Att lokalen är eftertraktad visar bokningsstatistiken som anger en uthyrning på ca 200 dagar per år de senaste åren. 

Styrelsen anordnar ett par föreläsningar per år. Som exempel på föreläsningar av allmänt intresse som dragit fullt hus (ca 70 personer) kan nämnas de båda som handlat om polisens arbete, där den välkände talesmannen Eva-Gun Westford nyligen berättade om den mödosamma vägen att få kvinnliga poliser accepterade medan förre fängelsedirektören Leif Carselid tidigare berättat om "Fångar jag minns". Årets andra föreläsning, där arkeologen Anders Ödman berättade om sina undersökningar av historiska strukturer i Skåne och på Söderåsen, är ett bra exempel på mer lokalt inriktade titlar (se även separat artikel). Tack vare vårt goda kontaktnät har vi kunnat locka välkända talare som Bodil Jönsson (”Vår tid och vårt tidsrum”), Jan Öivind Swahn (”Fil, fläsk och falukorv - svensk husmanskosts historia”) och Kjell Aleklett, Uppsala universitet (”Att tömma en flaska champagne – världens energiresurser”).

Återkommande i vår verksamhet är det öppna årsmötet i början på året liksom medlemsträffen med supé i oktober, där den numera välkända julmarknaden i slutet av november planeras. Juldagsmorgonen, som ofta glimmar kring vår i Lunds stift högst belägna kyrka, bjuder vi alla julotta besökare på frukost. Biblioteksföreningen har engagerat sig i kyrkobyggnadens underhåll och bl.a. agerat paraply för den insamling till fasadrenoveringen år 2010 som visade hur lojala Stenestadborna är mot sin by. Föreningen har även övertagit underhållet av det gamla bårhuset - numera kallat kapell muséet - där vi sommartid informerar besökare om aktuella såväl som historiska händelser i Stenestad.